خدمات ویژه پرستاری در منزل

 

 

خدمات پرستاری آوا گستر درمنزل:

مهمترین وظایف این مرکزارائه خدمات پرستاری ایمن به بیماران است که توسط افراد واجد شرایط دارای دانش و مهارت کافی و مجوز های لازم به مددجویان ارائه میگردد. سایر وظایف این مرکز عبارتند از خدمات مشاوره ای و خذمات ویزه پرستاری در منزل میباشد