تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی)

۰۹۱۷۱۱۲۷۱۶۲ - ۰۷۱۳۲۳۴۲۷۵۷ - ۰۷۱۳۲۳۵۶۸۳۶

خدمات پرستاری در منزل آواگستر

شماره تماس (پاسخگوی شبانه روزی) ۰۹۱۷۱۱۲۷۱۶۲ - ۰۷۱۳۲۳۴۲۷۵۷ - ۰۷۱۳۲۳۵۶۸۳۶

خدمات پرستاری در منزل آواگستر

بیمارتان را با حداقل هزینه و کیفیت خوب در منزل درمان کنید (پاسخگویی شبانه روزی) ۰۹۱۷۱۱۲۷۱۶۲ - ۰۷۱۳۲۳۴۲۷۵۷ - ۰۷۱۳۲۳۵۶۸۳۶

معرفی مرکز خدمات پرستاری در منزل آواگستــر شیراز
(فجـــر سابق)


درباره ما

ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به منزل

ارسال دستگاه مهتابی مخصوص زردی نوزاد (فتوتراپی به منزل شما)